Engelli Bakım Ücreti


1-Evde bakım ücretinden yararlanma koşulları nelerdir?

Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için hastanelerden alınacak sağlık

kurulu heyet raporlarında özür oranı % 50 ve üzeri ağır engelli

EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

2- Evde bakım ücretinde gelir kriteri var mıdır?

Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için aynı hanede yaşayan kişilerin

her ne şekilde olursa olsun gelirleri toplamı evde yaşayan kişi

sayısına bölündüğünde asgari ücretin 2/3'den az olması gerekmektedir 

3- Evde bakım ücreti için nereye başvurulması gerekmektedir?

İkamet edilen ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

4- Özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için devlet tarafından ne kadar ücret ödemektedir?

Bakanlığımız tarafından her bir engelli için ödenen ücret 2 asgari ücret tutarında olmaktadır.

5- Yatılı bir kuruluşa tertip edilebilmek için nereye başvuru yapılır?

Engellilere hizmet veren Resmi veya özel yatılı bakım merkezlerine

yerleşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru

yapılması gerekmektedir.

6- Evde bakım ücretinden yararlanan görme engelli bireyler 6 aylık

görme engellilere kurs veren Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda kursa

katılmaları halinde evde bakım ücretleri kesilir mi?

Bakanlığımıza bağlı olarak görme engellilere beceri kazandırmak için 6

şar aylık kursa katılan görme engelli bireylerin evde bakım ücretleri

kesilmemektedir.

7- Kişilere ödenen evde bakım ücreti kaç liradır?

Evde bakım ücreti olarak her ay kişilere bir asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır. (765TL)

8- Evde bakım ücretleri neden değişik tarihlerde hesaplara yatırılmaktadır?

Maliye bakanlığının ödemeleri serbest bırakmasına müteakiben İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Engelli Evde Bakım Hizmeti Müracaatında İstenilecek Belgeler:

 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2. Engelli sağlık kurulu raporu (Engel Oranı % 50 ve üzeri ağır engelliler)
 3. Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler
 4. İki adet vesikalık fotoğraf
 5. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
 6. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
 7. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (Velayet kararı)
 8. Evde Bakım Talep Formu (Form- 2.1)
 9. Gelir Durumuna İlişkin Beyan Belgesi (Form-2.2) (Başvuru Merkezinden İmzalı nüshası alınarak diğer kurumlara müracaat yapılabilir.)
 10. Gelir Araştırma Formu (Form-2.3)
 11. Soybis Kullanım İzin Formu (Form-2.4)
 12. Evde Bakım Taahhüt Sözleşmesi (Form-2.5)

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞU SAYILARINA ulaşmak için TIKLAYINIZ.